Kåpan på baksidan

Kåpan på baksidan

Ta bort locket på baksidan

  1. Håll HTC Desire X vänd neråt.
  2. Med ett finger, öppna kåpan på baksidan från det övre hörnet.

Sätta tillbaka kåpan på baksidan

  1. Sätt först i HTC Desire X i den nedre delen av kåpan på baksidan.
  2. Tryck sidorna och överdelen på den bakre kåpan mot HTC Desire X för att låsa den på plats.
    Ett klick hörs när kåpan på baksidan hamnar på plats.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt