Inställningar & tjänster
Kontrollera information om telefonen
Inställningar & tjänster

Kontrollera information om telefonen

 1. Från startsidan trycker du på MENU och trycker sedan på Inställningar.
 2. Tryck på Om telefonen.
 3. Välj något av följande:
  Uppdateringar av systemprogram Aktivera eller inaktivera automatiskt kontroll efter uppdateringar av programvaror för din telefon. Du kan även trycka på Sök nu om du vill kolla manuellt efter programuppdateringar.
  Nätverk Kontrollera information om din mobiloperatör och dess servicestatus.
  Telefonidentitet Läs information om telefonen och SIM-kortet som du använder.
  Batteri Kontrollera information om batteriet såsom aktuell batterinivå, status och vilka program som använder batteriet.
  Maskinvaruinformation Kontrollera Wi-Fi MAC- och Bluetooth-adresser.
  Programvaruinformation Kontrollera version och annan information om Android plattform som används av telefonen. Du kan också kontrollera version av webbläsare.
  Juridisk information Läs den juridiska informationen om HTC och Google, och licenser som används av telefonen.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
324
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire-hd
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR