Hantera minne

Hantera minne

Kontrollera hur mycket telefonminne som finns tillgängligt

 1. Från startsidan trycker du på MENU och trycker sedan på Inställningar.
 2. Tryck på SD och telefonminne. Tillgängligt telefonminne visas i avsnittet Intern telefonlagring.

Kontrollera tillgängligt utrymme på minneskortet

 1. Från startsidan trycker du på MENU och trycker sedan på Inställningar.
 2. Tryck på SD och telefonminne. Totalt och tillgängligt utrymme på minneskortet visas i avsnittet SD-kort.

Rensa cacheinformation för alla program

 1. Från startsidan trycker du på MENU och trycker sedan på Inställningar.
 2. Tryck på Program > Hantera program.
 3. På skärmen Hantera program växlar du till fliken Kör och trycker sedan på ett program.
 4. På skärmen Programinformation trycker du på Rensa data och/eller Töm cacheminne.

Avinstallera tredjepartsprogram

Du kan inte avinstallera program som är förinstallerade på telefonen.
 1. Från startsidan trycker du på MENU och trycker sedan på Inställningar.
 2. Tryck på Program > Hantera program.
 3. På fliken Hämtade trycker du på det program du vill avinstallera.
 4. På skärmen Programinformation trycker du på Avinstallera.

Flytta filer till eller från minneskortet

Flytta program som du har hämtat till telefonen till minneskortet om telefonens minne börjar tryta. Alternativt kan du, om minneskortet börjar bli fullt, även flytta program på minneskortet över till telefonen.
Obs!: Du kan bara flytta program som inte är förinstallerade i telefonen.
 1. Från startsidan trycker du på MENU och trycker sedan på Inställningar.
 2. Tryck på Program > Hantera program.
 3. På fliken Hämtade trycker du på det program du vill flytta.
 4. På skärmen Programinformation trycker du på Flytta till SD-kort eller Flytta till telefon.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt