APPAR OCH FUNKTIONER
Visa bokmärken och tidigare besökta sidor
APPAR OCH FUNKTIONER

Visa bokmärken och tidigare besökta sidor

Du kan lagra ett obegränsat antal bokmärken i telefonen. Du kan även komma åt en lista över webbplatser du har besökt eller snabbt visa sidorna du besöker mest.

Bokmärka en webbsida

 1. Medan en webbsida visas trycker du på MENU och trycker på Lägg till bokmärke.
 2. Redigera bokmärkets namn om så behövs, och tryck på Lägg till.

Öppna ett bokmärke

 1. Medan en webbsida visas trycker du på MENU och trycker på Bokmärken.
 2. På fliken Bokmärken  navigerar du till bokmärket du vill öppna och trycker sedan på det.

Redigera ett bokmärke

 1. Medan en webbsida visas trycker du på MENU och trycker på Bokmärken.
 2. På fliken Bokmärken trycker du på MENU och trycker sedan på Redigera.
 3. Tryck på bokmärket du vill redigera.
 4. Ange dina ändringar och tryck sedan på Redigera.

Visa en tidigare besökt sida

 1. Medan en webbsida visas trycker du på MENU och trycker på Bokmärken.
 2. På fliken Historik  navigerar du till sidan du vill visa och trycker sedan på den.

Rensa listan på tidigare besökta sidor

 1. Medan en webbsida visas trycker du på MENU och trycker på Bokmärken.
 2. På fliken Historik trycker du på MENU och trycker sedan på Rensa historik.

Visa en sida som du besöker ofta

 1. Medan en webbsida visas trycker du på MENU och trycker på Bokmärken.
 2. På fliken Mest besökta  navigerar du till sidan du vill visa och trycker sedan på den.

Rensa listan på tidigare besökta sidor

 1. Medan en webbsida visas trycker du på MENU och trycker på Bokmärken.
 2. På fliken Mest besökta trycker du på MENU och trycker sedan på Rensa alla.

Ändra visningen av bokmärken eller mest besökta sidor

 1. Medan en webbsida visas trycker du på MENU och trycker på Bokmärken.
 2. På fliken Bokmärken eller Mest besökta , trycker du på MENU, och tryck sedan Miniatyrer, Visa, eller Rutnät för att ändra vyn.

  Om du t.ex. är i vyn Miniatyrer och du vill visa bokmärken i ett rutnät trycker du på MENU Visa och trycker sedan på MENU Rutnät.

 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
324
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire-hd
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR