Ställa in meddelandealternativ

Ställa in meddelandealternativ

På skärmen Alla meddelanden trycker du på MENU och trycker sedan på Inställningar.
Mottagna meddelanden Få ett meddelande i statusraden och ställ in att din telefon ska vibrera eller spela upp ett ljud när du får ett meddelande och välj meddelandeljud.
Skickade meddelanden
  • Ställ in att din telefon vibrerar eller spelar upp ett ljud när ett meddelande anländer och välj meddelandeljud.
  • Få ett meddelande i statusribban när ett meddelande inte har skickats korrekt.
  • Tillåt att din telefon visar popup-meddelande på skärmen när meddelanden skickats eller inte, eller inaktivera detta alternativ.
Lagringsinställningar Välj högsta antalet SMS- eller MMS-meddelanden som ska lagras i varje konversationstråd (exklusive låsta meddelanden) och aktivera automatisk radering av olåsta äldre meddelanden när inställda gränser har uppnåtts.
Inställningar för mottagarlista Sök efter och visa e-postadresserna till lagrade kontakter när du lägger till mottagare för meddelandet
Vidarebefordring av meddelanden Vidarebefordra mottagna SMS- och MMS-meddelanden till ett annat telefonnummer eller e-postadress. (Detta kan medföra extra avgifter från din mobiloperatör.)
SMS-inställningar
  • Få en rapport om meddelandestatus för ditt meddelande.
  • Se eller ändra meddelandets servicenummer som används. (Vi rekommenderar att du inte ändrar numret här eftersom det kan leda till problem att ta emot och skicka meddelanden.)
  • Se eller radera textmeddelanden lagrade på ditt SIM-kort eller kopiera SIM-kortets meddelanden till telefonens minne.
MMS-inställningar
  • Få en rapport om meddelandestatus för ditt meddelande.
  • Få en rapport om mottagarna har läste meddelandet eller raderat det utan att läsa det.
  • Automatiskt ladda ner kompletta MMS-meddelanden inklusive meddelandetexten och bilagor till din telefon i ditt område och vid roaming då du är utomlands.
  • Ställa in meddelandeprioritet och största filstorlek på MMS-meddelanden. Om MMS-meddelandefilens storlek överstigs, kommer inte meddelandet att skickas.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt