Ansluta telefonen till datorn

Ansluta telefonen till datorn

När du ansluter telefonen till en dator via USB-kabeln öppnas skärmen Anslut till PC och låter dig välja typ av USB-anslutning.
Välj bland följande val och tryck på Klart:
Bara ladda Välj det här alternativet om du bara vill ladda batteriet medan telefonen är ansluten till datorn.
HTC Sync Markera det här alternativet för att synkronisera kontakter, kalender och annan information mellan din dator och telefonen.
Diskenhet Det här läget är bara tillgängligt när det finns ett microSD-kort i telefonen. Välj det här läget när du vill kopiera filer mellan telefonens minneskort och datorn.

När läget Diskenhet är aktiverat medan telefonen är ansluten till datorn kan du inte använda programmen i din telefon för att komma åt lagringskortet.

USB-sammanlänkning När du inte har en Internetanslutning på datorn kan du välja det här läget för att dela telefonens mobila dataanslutning med datorn.
Internetpassage Om du inte har en dataanslutning för telefonen eller inte har tillgång till ett trådlöst nätverk kan du välja det här läget för att dela datorns Internetanslutning med telefonen.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt