Minneskort

Minneskort

Använd microSD-kortet för att lagra dina foton, videoklipp och musik. microSD-kortet är redan isatt i telefonen.

Sätta i minneskortet

  1. Ta bort locket på undersidan.
  2. Sätt i microSD-kortet i kortplatsen med guldkontakterna vända nedåt och tryck tills det kommer på plats med ett klick.

Ta bort minneskortet

Viktigt: Om din telefon är på måste du först "‍avmontera"‍ minneskortet innan du tar ut det så att filerna på minneskortet inte skadas eller korrumperas.
  1. Ta bort locket på undersidan.
  2. Tryck på minneskortet för att mata ut det från kortplatsen.
  3. För ut minneskortet från kortplatsen.

Avmontera minneskortet

Om du vill ta ut minneskortet medan telefonen är på måste du först avmontera minneskortet så att filerna på minneskortet inte skadas eller korrumperas.
  1. Från startsidan trycker du på MENU och trycker sedan på Inställningar.
  2. Rulla nerför skärmen och tryck på SD och telefonminne.
  3. Tryck på Montera bort SD-kort.
Närliggande ämnen
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt