SIM-kort

SIM-kort

SIM-kortet innehåller ditt telefonnummer, serviceinformation och telefonbok/meddelandeminne. Telefonen stöder SIM-kort både av typen 1,8 V och 3 V.
Obs!: Vissa äldre SIM-kort fungerar inte med telefonen. Du bör kontakta din mobiloperatör om ett nytt SIM-kort. Denna tjänst kan vara förenad med en avgift.

Sätta i SIM-kortet

  1. Ta bort locket på undersidan.
  2. Vänd SIM-kortets guldkontakter nedåt och dess avhuggna hörn utåt och för sedan in SIM-kortet halvvägs in på SIM-kortplatsen.

Ta ut SIM-kortet

Viktigt: Var noga med att alltid stänga av telefonen innan du tar ut SIM-kortet. Annars stängs telefonen av automatiskt när du tar ut SIM-kortet.
  1. Ta bort locket på undersidan.
  2. För ut SIM-kortet från SIM-kortplatsen med hjälp av tummen.
Närliggande ämnen
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt