Inställningar & tjänster
Återställa telefonen
Inställningar & tjänster

Återställa telefonen

Gör en fabriksåterställning så återgår telefonen till sitt ursprungliga tillstånd som den var innan du slog på den för första gången.

Om du ska ge eller sälja telefonen till någon annan eller om telefonen har ett kvarstående problem som inte går att lösa kan du göra en fabriksåterställning (även kallat hård återställning). En fabriksåterställning ska du inte göra utan vidare. Den tar permanent bort alla dina data och anpassade inställningar, och tar bort alla program som du eventuellt har hämtat och installerat. Se till att säkerhetskopiera alla data och filer som du vill behålla innan du gör en fabriksåterställning.

Göra en fabriksåterställning från inställningarna

Det smidigaste sättet att göra en fabriksåterställning är via telefonens inställningar.

  1. Från startsidan trycker du på MENU och trycker sedan på Inställningar.
  2. Tryck på SD och telefonminne > Återställ standardinställn.
  3. Tryck på Återställ telefonen och tryck sedan på Radera allt.

Göra en fabriksåterställning med knapparna på telefonen

Om du inte kan stänga av telefonen eller komma åt telefonens inställningar kan du använda knapparna på telefonen för att göra en fabriksåterställning.

  1. Låt telefonen vara avstängd, håll in knappen VOLYM NER och tryck sedan under ett kort ögonblick på STRÖM-knappen.
  2. Vänta tills skärmen med de tre Android-bilderna visas och släpp sedan knappen VOLYM NER.
  3. Tryck på VOLYM NER för att välja FABRIKSÅTERSTÄLLNING och tryck sedan på STRÖM-knappen.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
324
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire-hd
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR