Inställningar & tjänster
Starta om telefonen
Inställningar & tjänster

Starta om telefonen

Om telefonen är långsammare än vanligt, ett program inte fungerar korrekt eller telefonen slutar svara på kommandon kan du pröva att starta om telefonen och se om det löser problemet.

  1. Om skärmen är avstängd trycker du på STRÖM-knappen för att slå på den igen.
  2. Lås upp telefonskärmen.
  3. Tryck på och håll in STRÖM-knappen och tryck sedan på Starta om.
  4. Tryck på Starta om när du blir uppmanad att bekräfta.
    Obs!: Om dessa steg inte fungerar kan du ta ut batteriet och sätta i ett nytt och sedan slå på telefonen och starta om den.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
324
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire-hd
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR