Uppdateringar av telefonprogram

Uppdateringar av telefonprogram

Programuppdateringar finns tillgängliga för din telefon med jämna mellanrum. Telefonen kan söka efter uppdateringar och meddela dig när det finns en ny uppdatering. Du kan sedan ladda ner och installera programvaruuppdateringen med hjälp av din telefons Wi-Fi eller dataanslutning. Du kan även manuellt kontrollera om det finns en ny programvaruuppdatering för telefonen.

Beroende på vilken typ av uppdatering det handlar om kan den radera alla dina personliga uppgifter och anpassade inställningar, och även ta bort alla program du installerat. Se till att du har säkerhetskopierat information och filer du vill behålla.

Obs!: Att söka efter och ladda ner programuppdateringar kan medföra extra dataöverföringsavgifter från din mobiloperatör.

Installera uppdatering av telefonsystemprogramvara

Försäkra dig om att telefonen har ett microSD-kort installerat. Uppdateringen kommer att laddas ner till microSD-kortet.
  1. Gör något av följande när telefonen tagit emot en programuppdatering:
    • Om telefonskärmen är på och du inte använder något program visas dialogrutan Installera uppdatering av systemprogramvara på skärmen. Välj Installera nu och tryck på OK.
    • Om du befinner dig i ett samtal visas uppdateringsmeddelandeikonen i statusfältet. Efter samtalet kan du öppna meddelandepanelen och trycka på uppdateringsmeddelandet.
  2. Vänta tills uppdateringen hämtats och installerats på telefonen. När uppdateringen slutförts startar telefonen automatiskt om.

Manuellt söka efter uppdateringar för telefonens systemprogram

  1. Från startsidan trycker du på MENU och trycker sedan på Inställningar.
  2. Tryck på Om telefonen > Uppdateringar av systemprogram.
  3. Klicka på Sök nu.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt