Använda Lampa

Använda Lampa

Fastna aldrig i mörkret. Programmet Lampa tänder telefonens LED som belyser det du behöver se.
  1. Från startsidan trycker du på > Lampa.
  2. Justera lampans ljusstyrka genom att trycka på knappen på handtaget på ficklampan som visas på skärmen.

Stäng lampan genom att trycka på TILLBAKA.

0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt