Spela in favoritplatser som footprints

Spela in favoritplatser som footprints

Ett footprint består av ett foto på en plats, till exempel en restaurang, en sevärdhet eller liknande, som lagrats tillsammans med en exakt GPS-position och annan information om platsen, som till exempel gatuadress och telefonnummer.

Nästa gång du vill besöka samma ställe öppnar du bara det footprint du har tagit. Du kan ringa telefonnumret eller visa platsen på kartan.

Lägga till en plats som ett footprint

 1. Sök i Locations efter destinationen som du vill ta dig till.
 2. Tryck på Spara i Footprints.
 3. Du kan:
  • Tryck på för att ta en bild och lägga till den som foto till ditt aktuella footprint.
  • Tryck på för att finjustera positionen för aktuellt footprint på kartan.
  • Tryck på bilden för att ändra footprintets namn, kategori eller adress, ange telefon eller webbplats, lägga till ett röstmemo med mera.
 4. Tryck på Klart.

Ställa in ett footprint som hemmaplats

Spara din hemadress som ett footprint för att göra det enklare att ange den som destination.

 1. När du befinner dig på din hemmaplats öppnar du Locations och går sedan till fliken Footprints.
 2. Tryck på Spara i Footprints.
  Obs!: Adressen som visas bör vara din aktuella position. Om din hemadress inte visas trycker du på MENU och sedan på Min position.
 3. Tryck på Klart.
 4. Tryck på Mitt hem, markera din hemadress i listan och tryck på Klart.
Tips: Du kan när som helst ändra din hemadress genom att trycka på .

Besöka ett footprint igen

 1. Tryck på en kategori på fliken Footprints.
 2. Tryck på det footprint som du vill besöka igen.
 3. Tryck på informationsfälten för att få vägbeskrivningar, dela footprint, ringa till ett lagrat telefonnummer med mera.

Redigera eller ta bort ett footprint

 1. Tryck på en kategori på fliken Footprints.
 2. Tryck och håll ned det footprint som du vill redigera eller radera.
 3. Tryck på Redigera eller Radera på alternativmenyn.

Dela dina footprints

 1. Skapa ett footprint.
 2. Tryck på det footprint som du just skapat på fliken Footprints.
 3. Tryck på Dela och välj sedan hur du vill dela aktuellt footprint.

Radera flera footprints

 1. Tryck på en kategori på fliken Footprints.
 2. Tryck på MENU och tryck sedan på Radera.
 3. Välj de footprints som du vill ta bort och tryck på Radera.

Exportera dina footprints

Säkerhetskopiera footprints genom att exportera dem till minneskortet. Du kan även öppna exporterade footprints-filer i andra program som t.ex. Google Earth på datorn.
 1. Tryck på en kategori på fliken Footprints.
 2. Tryck på MENU och tryck sedan på Exportera.
  Tips: Tryck på MENU och tryck sedan på Avmarkera allt för att avmarkera alla footprints.
Exporterade footprints sparas som .kmz-filer i mappen Footprints på lagringskortet. Om du exporterade flera footprints samtidigt sparas de tillsammans i en .kmz-fil.

Importera footprints

Du kan återställa footprints som du säkerhetskopierat till minneskortet till telefonen. Du kan även importera .kmz-filer som du sparat i andra program eller använda ett foto som ett footprint.
 1. På fliken Footprints trycker du på MENU och sedan på Importera.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill importera ett sparat footprint eller en annan .kmz-fil från minneskortet trycker du på Footprints-information och trycker sedan på filen du vill importera. Om ett footprint i telefonen är detsamma som det som du vill importera blir du tillfrågad om du vill skriva över det.
  • Om du vill importera ett foto trycker du på Foton, navigerar till fotot som du vill importera och trycker sedan på fotot. Du kan sedan lägga till Footprints-information som t.ex. position och kategori.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt