Inställningar & tjänster
Skicka information med Bluetooth
Inställningar & tjänster

Skicka information med Bluetooth

Du kan använda Bluetooth för att skicka information från telefonen till en annan enhet med Bluetooth aktiverat som t.ex. en telefon eller bärbar dator. Du kan skicka följande typer av information, beroende på vilken enhet du skickar till:
 • Bilder och video
 • Kalenderhändelser
 • Kontakter
 • Ljudfiler

Ställ in mottagarenheten till upptäckbart läge innan du börjar. Det kan också vara nödvändigt att ställa in den på "‍Ta emot information via trådlös överföring"‍ eller "‍Ta emot filer"‍. Se enhetens dokumentation för anvisningar om att ta emot information via Bluetooth.

Första gången du överför information mellan telefonen och en annan enhet måste du ange eller bekräfta ett säkerhetslösenord. Efter det har det skapats en parkoppling mellan telefonen och den andra enheten och du behöver inte utbyta lösenord för att överföra information i framtiden.
 1. Öppna programmet som innehåller informationen eller filen du vill skicka på telefonen.
 2. Följ anvisningarna för typen av objekt du vill skicka:
  Inspelade foton eller video Efter inspelning på förhandsgranskningsskärmen Kamera trycker du på och sedan på Bluetooth.
  Foton eller videor
  1. Välj ett album under fliken Album i programmet Galleri.
  2. Tryck på och tryck sedan på Bluetooth.
  3. Välj de foton och videoklipp du vill dela och tryck sedan Nästa.
  Kontakt
  1. På fliken Alla i programmet Kontakter, tryck och håll en kontakt och tryck sedan på Sänd kontakt som vCard.
  2. Tryck på nedåtpilikonen och välj sedan Bluetooth i listan som visas.
  Kalendermöte eller -händelse Håll in händelsen i vyn Dag, Agenda eller Vecka och tryck sedan på Dela > Bluetooth.
  Musikspår När spåret visas i programmet Musik, skärmen Spelas nu trycker du på MENU och sedan på Dela > Bluetooth.
  Röstinspelning På huvudskärmen Röstinspelaren trycker du på och trycker sedan på Bluetooth.
 3. Slå på Bluetooth om du blir ombedd att göra det.
 4. Om du inte har parkopplat med mottagarenheten tidigare trycker du på Sök efter enheter.
 5. Tryck på den mottagande enhetens namn.
 6. Om du blir ombedd ska du acceptera förfrågan om parkoppling för din telefon och den mottagande enheten.

  Ange också samma lösenord för både din telefon och den andra enheten, eller bekräfta det automatiskt genererade lösenordet.

 7. Acceptera filen för den mottagande enheten.

Var skickad information sparas

När du skickar information från din telefon via Bluetooth, beror platsen där den sparas på typen av information och mottagarenhet.

Om du skickar en kalenderhändelse eller kontakt läggs den normalt till direkt i motsvarande program på den mottagande enheten. Om du t.ex. skickar en kalenderhändelse till en kompatibel telefon visas händelsen i den telefonens kalenderprogram.

Om du skickar en annan filtyp till en Windows-dator sparas den normalt i mappen Bluetooth Exchange bland dina personliga dokumentmappar.

 • I Windows XP kan sökvägen vara: C:\Documents and Settings\[ditt användarnamn]\My Documents\Bluetooth Exchange.
 • I Windows Vista kan sökvägen vara: C:\Users\[ditt användarnamn]\Dokument.
 • I Windows 7 kan sökvägen vara: C:\Users\[ditt användarnamn]\My Documents\Bluetooth Exchange-mapp.

Om du skickar en fil till en annan enhet kan platsen där den sparas bero på filtypen. Om du t.ex. skickar en bildfil till en annan mobiltelefon kan den sparas i en mapp som heter "‍Bilder"‍.

 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
324
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire-hd
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR