Inställningar & tjänster
Anslut telefonen till Internet via en dator (Internetpassage)
Inställningar & tjänster

Anslut telefonen till Internet via en dator (Internetpassage)

Om du inte har en dataanslutning för telefonen eller inte har tillgång till ett trådlöst nätverk kan du fortfarande gå online med telefonen genom att använda din dators Internetanslutning.

Innan du kan använda datorn som modem måste du installera HTC Sync i datorn.
  1. Kontrollera att datorn är ansluten till Internet.
    Viktigt: Två saker att kontrollera angående telefonens Internetanslutning. För det första rekommenderar vi att du slår av brandväggen i det lokala nätverket. För det andra, om din dator ansluter till Internet via PPP (t.ex. uppringd anslutning, xDSL, eller VPN), stöder Internetpassage enbart TCP-protokollet.
  2. Anslut telefonen till datorn med den medföljande USB-kabeln.
  3. På skärmen Anslut till PC trycker du på Internetpassage och trycker sedan på Klart.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
324
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire-hd
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR