Inställningar & tjänster
Wi-Fi
Inställningar & tjänster

Wi-Fi

Om du vill använda Wi-Fi på telefonen måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller surfzon. Tillgängligheten och signalstyrkan för Wi-Fi varierar beroende på objekt som byggnader och väggar mellan rum som den trådlösa signalen måste passera igenom.

Slå på Wi-Fi och ansluta till ett trådlöst nätverk

 1. Från startsidan trycker du på MENU och sedan på Inställningar > Trådlöst nätverk och nätverk.
 2. Markera kryssrutan Wi-Fi för att slå på Wi-Fi. Telefonen börjar söka efter tillgängliga trådlösa nätverk.
 3. Tryck på Wi-Fi-inställningar. Namnen på och säkerhetsinställningarna för de trådlösa nätverk som upptäcks visas i avsnittet Wi-Fi-nätverk.
 4. Om det trådlösa nätverket som du vill ansluta till inte finns i listan över upptäckta nätverk rullar du nedför skärmen och trycker på Lägg till Wi-Fi-nätverk. Ange inställningarna för det trådlösa nätverket och tryck på Spara.
 5. Tryck på Wi-Fi-nätverket som du vill ansluta till. Om du väljer ett öppet nätverk blir du automatiskt ansluten till nätverket.
 6. Om du väljer ett nätverk som är skyddat med WEP anger du krypteringsnyckeln och trycker på Anslut.

När telefonen är ansluten till ett trådlöst nätverk visas Wi-Fi-ikonen i statusfältet för att upplysa om ungefärlig signalstyrka (antal staplar som är tända).

När telefonen ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk som den har anslutit till tidigare blir du inte ombedd att ange nyckeln eller annan säkerhetsinformation igen förutsatt att du inte har återställt telefonen till fabriksinställningarna.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med EAP-TLS-säkerhet

Du måste installera nätverkscertifikatet (*.p12) på telefonen innan du kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med EAP-TLS autentiseringsprotokoll.
 1. Spara certifikatfilen i rotmappen på minneskortet.
 2. Från startsidan trycker du på MENU och trycker sedan på Inställningar > Säkerhet.
 3. Tryck på Installera från SD-kort.
 4. Välj det nätverkscertifikat som behövs för att ansluta till EAP-TLS-nätverket.
 5. Följ stegen i Slå på Wi-Fi och ansluta till ett trådlöst nätverk för att ansluta till det trådlösa Wi-Fi-nätverket.

Kontrollera status för trådlösa nätverk

 1. Från startsidan trycker du på MENU och sedan på Inställningar > Trådlöst nätverk och nätverk.
 2. Pĺ skärmen Trĺdlöst nätverk och nätverk trycker du pĺ Wi-Fi-inställningar och trycker sedan pĺ det trĺdlösa nätverket som telefonen för tillfället är ansluten till.
En meddelanderuta öppnas och visar Wi-Fi-nätverkets namn, status, hastighet, signalstyrka med mera.
Obs!: Om du vill ta bort inställningarna för det här nätverket från telefonen trycker du på Glöm. Om du vill ansluta till ett trådlöst nätverk igen som du har tagit bort måste du välja det trådlösa nätverket i listan över tillgängliga Wi-Fi-nätverk igen. Om det är ett skyddat trådlöst nätverk måste du ange inloggningsuppgifter för det trådlösa nätverket igen.

Ansluta till ett annat Wi-Fi-nätverk

 1. Från startsidan trycker du på MENU och sedan på Inställningar > Trådlöst nätverk och nätverk.
 2. Tryck på Wi-Fi-inställningar. De Wi-Fi-nätverk som upptäcks visas i avsnittet Wi-Fi-nätverk.
 3. Du kan söka manuellt efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk genom att gå till Wi-Fi-skärmen, trycka på MENU och sedan trycka på Skanna.
 4. Tryck på ett annat Wi-Fi-nätverk för att ansluta till det.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
324
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire-hd
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR