Inställningar & tjänster
Dataanslutning
Inställningar & tjänster

Dataanslutning

När du startar telefonen för första gången konfigureras den automatiskt för att använda din mobiloperatörs dataanslutning (om SIM-kortet är isatt).

Kontrollera den dataanslutning som används

 1. Från startsidan trycker du på MENU och sedan på Inställningar > Trådlöst nätverk och nätverk.
 2. Tryck på Mobila nätverk > Nätverksoperatörer eller Åtkomstpunktsnamn.

Slå av eller på dataanslutningen

Om du stänger av din dataanslutning kan du spara in både batteritid och avgifter för datatrafik. Om du inte har dataanslutningen på och inte heller är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk kan du inte få automatiska uppdateringar av din e-post, sociala nätverkskonton och annan synkroniserad information.
 1. Från startsidan trycker du på MENU och sedan på Inställningar > Trådlöst nätverk och nätverk.
 2. Markera kryssrutan Mobilt nätverk för att slĺ pĺ dataanslutning, avmarkera kryssrutan för att slĺ av dataanslutningen.

Lägg till en ny anslutningspunkt

Innan du lägger till en dataanslutning till på telefonen ska du be din mobiloperatör om åtkomstpunktens namn och nödvändiga inställningar (inklusive användarnamn och lösenord om så krävs).
 1. Från startsidan trycker du på MENU och sedan på Inställningar > Trådlöst nätverk och nätverk.
 2. Tryck på Mobila nätverk > Åtkomstpunktsnamn.
 3. På skärmen APN:er trycker du på MENU och trycker sedan på Nytt APN.
 4. På skärmen Redigera åtkomstpunkt anger du APN-inställningar. Tryck på ett APN-inställningsobjekt för att redigera det.
 5. Tryck på MENU och sedan på Spara.

Aktivera dataroaming

Anslut till nätverk som har avtal med din mobiloperatör och få tillgång till datatjänster när du befinner dig utanför täckningsområdet för din mobiloperatör.

Varning: Att använda datatrafiktjänster vid roaming medför höga kostnader. Fråga din mobiloperatör om kostnader för dataroaming innan du börjar använda dataroaming.
 1. Från startsidan trycker du på MENU och sedan på Inställningar > Trådlöst nätverk och nätverk.
 2. Tryck på Mobila nätverk och markera sedan kryssrutan Dataroaming.
Markera kryssrutan Dataroamingljud om du vill att din telefon ska spela upp ett ljud så att du vet när den ansluter till ett roamingnätverk.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
324
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire-hd
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR