Visa och svara på ett meddelande

Visa och svara på ett meddelande

När du får ett nytt e-postmeddelande spelar telefonen upp en ringsignal, vibrerar eller visar meddelandet en kort stund i statusfältet, beroende på dina meddelandeinställningar. Ikonen för nytt meddelande visas också i statusfältet.
 1. För att öppna och läsa meddelande kan du:
  • Tryck på och håll ned statusfältet och för sedan fingret nedåt för att öppna meddelandepanelen. Tryck sedan på meddelandet om nytt SMS.
  • Öppna programmet Meddelanden för att komma åt att läsa meddelandet.
 2. När du läser ett meddelande kan du:
  Svara med ett textmeddelande Tryck på textrutan som innehåller texten Tryck för att lägga till text, skriv sedan svarsmeddelandet och tryck på Skicka.
  Svara med ett multimediameddelande Tryck på textrutan som innehåller texten Tryck för att lägga till text, skriv sedan svarsmeddelandet, tryck på för att välja en bilaga för meddelandet och tryck på Skicka.
  Ringa eller spara ett telefonnummer i meddelandet Tryck på telefonnumret. Välj sedan om du vill slå numret eller lägga till det i dina kontakter.
  Öppna en länk i meddelandet Tryck på länken för att öppna den i webbläsaren.
  Skicka till eller spara en e-postadress som finns i meddelandet Tryck på e-postadressen. Välj sedan om du vill skicka ett e-postmeddelande, ett multimediameddelande eller spara e-postadressn i dina kontakter.
  Vidarebefordra ett meddelande Tryck på och håll ned meddelandet för att öppna alternativmenyn och tryck sedan på Vidarebefordra.
  Kontrollera meddelandedetaljer Tryck på och håll ned meddelandet för att öppna alternativmenyn och tryck sedan på Visa meddelandeinfo.

Skicka svar till ett annat av kontaktens telefonnummer

När en kontakt har flera telefonnummer lagrade i telefonen ser du inuti meddelandet vilket telefonnummer som användes. Framför telefonnumret finns även en bokstav i fet stil som anger numrets typ (M står t.ex. för Mobil).

Tänk på att ditt svar skickas till telefonnumret i det senaste meddelandet som du har mottagit från kontakten.

 1. På skärmen Alla meddelanden trycker du på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandeutbytet med den här kontakten.
 2. Tryck på textrutan som innehåller texten Tryck för att lägga till text och skriv sedan svarsmeddelandet
 3. Tryck på MENU och tryck sedan på Mer > Mottagarens telefonnummer.
 4. Markera ett annat telefonnummer som tillhör kontakten och tryck på OK.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt