Inställningar & tjänster
Dela innehåll med Android Beam
Inställningar & tjänster

Telefon nereaguje na gesta Motion Launch?

V položkách Nastavení > Displej a gesta klepněte na položku gesta Motion Launch a ujistěte se, že je tato funkce zapnutá.

Pokud je již funkce Motion Launch zapnutá, ale telefon na vaše gesta nereaguje, podívejte se na možné příčiny níže.

  • Před prstovým gestem nebylo žádné pohybové gesto. Před provedením prstového gesta nejprve telefon zvedněte.
  • Přesunutí prstu bylo příliš krátké. Přesuňte prst přes obrazovku na delší vzdálenost.
  • Když jste přesunuli prst nahoru pro odemknutí, nezačali jste na spodní polovině obrazovky.
  • Když jste přesunuli prst dolů, abyste mohli použít funkci Rychlé volání pro hlasové vytáčení, nezačali jste v horní polovině obrazovky.
  • Pokud nemáte vloženou kartu nano SIM, funkce Rychlé volání nebude fungovat.
  • Hlasové vytáčení nebude fungovat, pokud jste nedrželi telefon dostatečně blízko. Držte telefon blíže k ústům a zkuste hlasový příkaz říci znovu.
  • Pokud se aplikace Fotoaparát nespustila, je možné, že jste nestiskli tlačítko HLASITOST po zvednutí telefonu v orientaci na šířku.
  • Je možné, že při držení telefonu máte snímač přiblížení zakrytý. V uživatelské příručce můžete zjistit, kde se tento snímač na telefonu nachází.
  • Přesunování prstu trvá příliš dlouho. Když telefon zavibruje, uvolněte prst.

Můžete také zkusit překalibrovat G-Sensor. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku Displej a gesta > Kalibrace G-Sensoru.

 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
449
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire-c
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR