Återställa HTC Desire C

Återställa HTC Desire C

Om du ska ge eller sälja HTC Desire C till någon annan eller om HTC Desire C har ett kvarstående problem som inte går att lösa kan du göra en fabriksåterställning (även kallat hård återställning).

Varning: En fabriksåterställning tar permanent bort alla dina data och anpassade inställningar, och tar bort alla program som du har hämtat och installerat. Se till att säkerhetskopiera alla data och filer som du vill behålla innan du gör en fabriksåterställning.

Göra en fabriksåterställning från inställningarna

  1. Öppna Meddelandepanelen och tryck sedan på .
  2. Tryck på Lagring > Återställ standardinställn.
  3. Tryck på Återställ telefonen och tryck sedan på Radera allt.

Göra en fabriksåterställning med hårdvaruknapparna

Om det inte går att sätta på HTC Desire C eller komma åt inställningarna kan du använda hprdvaruknapparna på HTC Desire C för att göra en fabriksåterställning.

  1. Ta ur batteriet, vänta i några sekunder, och sätt sedan i batteriet igen.
  2. Tryck och håll ned knappen VOLYM NER och tryck sedan och håll ner STRÖM-knappen.
  3. Vänta tills skärmen med de tre Android-bilderna visas och släpp sedan STRÖM- och VOLYM NER-knapparna.
  4. Tryck på VOLYM NER för att välja FABRIKSÅTERSTÄLLNING och tryck sedan på STRÖM-knappen.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt