Inställningar & tjänster
Starta om HTC Desire C
Inställningar & tjänster

Starta om HTC Desire C

Om HTC Desire C är långsammare än vanligt, ett program inte fungerar korrekt eller HTC Desire C slutar svara på kommandon kan du pröva att starta om HTC Desire C och se om det löser problemet.

  1. Om skärmen är avstängd trycker du på STRÖM-knappen för att slå på den igen.
  2. Lås upp skärmen.
  3. Tryck på och håll in STRÖM-knappen och tryck sedan på Starta om.
  4. Tryck på Starta om när du blir uppmanad att bekräfta.
    Obs!: Om dessa steg inte fungerar kan du ta ut batteriet och sätta i ett nytt och sedan slå på HTC Desire C för att starta om den.

Svarar inte HTC Desire C?

Om HTC Desire C inte svarar när du trycker på skärmen eller knapparna kan du ändå starta om den.
Tryck på och håll in STRÖM-knappen i minst 10 sekunder, släpp sedan upp den. HTC Desire C startar om.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
449
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire-c
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR