Inställningar & tjänster
Tala in textinmatning
Inställningar & tjänster

Tala in textinmatning

Har du inte tid att skriva? Försök att mata in orden genom att säga dem.
Viktigt: Eftersom HTC Desire C använder Googles tjänst för taligenkänning måste du vara ansluten till Internet för att kunna mata in text talvägen.
  1. Tryck på ett område där du vill ange text.
  2. På tangentbordet på skärmen, tryck och håll på .
  3. När en bild på en mikrofon visas, säg de ord som du vill mata in.
    Tips: Ställ in röstinmatningsspråk genom att trycka på språkfältet under bilden av mikrofonen. Du kan välja ett eller flera språk. De språk som är tillgängliga är de samma som stöds av Google.
  4. Om ett ord inte överensstämmer med vad du sagt och är understruket, tryck på det understrukna ordet för att radera det eller se flera alternativ.
  5. Ange interpunktion genom att säga komma, punkt, frågetecken, utropstecken.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
449
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire-c
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR