Fullborda uppgifter

Fullborda uppgifter

Använd programmet Uppgifter för att organisera och spåra saker att göra och uppgifter. Du kan spara uppgifter på telefonen och synkronisera dem med det Microsoft Exchange Active Sync- och Google-konto. Du kan visa dessa uppgifter i Kalenderappen.
Om du vill öppna appenUppgifter trycker du på > Uppgifter.
För att växla mellan uppgiftskonton, tryck på och tryck sedan på ett annat konto.

Skapa en uppgift

 1. I appen Uppgifter anger du uppgiftsnamnet i textrutan Ny uppgift.
  Tips: Om du vill skapa en uppgift och ange informationen senare trycker du på efter att du angav uppgiftsnamnet.
 2. Tryck på och ange sedan information om uppgiften.
 3. Tryck på Spara.

Koppla en uppgift till en kontakt

Hjälper du vänner med ett projekt eller ett event? Koppla en uppgift till en kontakt i appenKontakter så att när din vän ringer dig visas uppgiften på skärmen. Du kan också filtrera uppgifter så att de visar uppgifter som kopplats till en viss kontakt.
Obs!: Endast uppgifter i Mina uppgifter kan kopplas till en kontakt.
 1. När du anger detaljerna för en uppgift, tryck på textrutan under Kontakter och ange ett namn.
 2. Om du vill koppla uppgiften till en kontakt i appen Kontakter, tryck på .
 3. Välj kontakt och tryck sedan på Spara.
 4. Fyll i resten av detaljerna och tryck sedan på Spara.

Koppla en uppgift till en plats

Koppla uppgifter till en plats så att nästa gång du är i området kan du se vilka ärenden du kan passa på att göra.
Obs!: Du kan bara länka en plats till uppgifter som skapats under Mina uppgifter.
 1. När du anger detaljerna för en uppgift, tryck på textrutan under Kontakter och ange en plats.
 2. För att ange en plats i kartan trycker du .
 3. Flytta till ett område.
 4. Tryck på Klart.
 5. Ge platsen ett namn och tryck på OK.
 6. Fyll i resten av detaljerna och tryck sedan på Spara.
Uppgiften läggs in på en karta tillsammans med andra uppgifter kopplade till platser.
 • För att visa dessa uppgifter, tryck på på huvudskärmen för Uppgifter. Panorerar över kartan tills (platsindikator) visas. Platsindikatorn visar hur många uppgifter som kopplats till den platsen.
 • Visa detaljerna för uppgiften genom att trycka på .
 • Visa din position på kartan genom att trycka på > Lokalisera mig.

Hantera uppgifter

 1. Gå till den lista som innehåller uppgiften.
 2. På listan över uppgifter kan du:
  Markera en uppgift som slutförd

  Tryck på markeringsknappen bredvid uppgiften. För att visa avklarade uppgifter, tryck på > Slutförd.

  Sortera uppgifter
  1. Tryck på > Sortera.
  2. Välj hur du vill sortera uppgifterna.
  Redigera en uppgift
  1. Håll ned den uppgift som du vill redigera och tryck sedan på Redigera.
  2. Redigera uppgiftsinformationen och tryck sedan på Spara.
  Radera en uppgift

  Håll ned den uppgift som du vill ta bort och tryck sedan på Radera.

  Senarelägga en uppgift
  1. Håll ned en förfallen uppgift och tryck sedan på Senarelägg.
  2. Välj hur länge du vill skjuta upp uppgiften.
  Flytta en uppgift till en annan lista

  Du kan bara flytta en uppgift till en annan lista under samma konto.

  1. Håll ned uppgiften som du vill flytta och tryck sedan på Flytta till.
  2. Tryck på det ställe på uppgiftslistan där du vill att uppgiften ska visas

Visa den sammanslagna uppgiftslistan

Du kan visa och uppdatera en sammanslagen uppgiftslista. Uppgifterna är färgkodade så att du enkelt kan urskilja vilka konton de tillhör.
I appen Uppgifter, tryck på > Alla konton.
Tips: Om du vill visa uppgifter lagrade i HTC Desire C trycker du på Mina uppgifter.

Filtrera uppgifter

 1. Gå till listan som innehåller uppgifterna du vill filtrera.
 2. Tryck på .
 3. På listan väljer du hur du vill filtrera uppgifterna.

Skapa en lista med uppgifter

 1. I programmet Uppgifter, tryck på > Listor.
 2. Tryck på och välj sedan ett konto för listan.
 3. Ge listan ett namn och tryck på OK.

Hantera listor med uppgifter

 1. I appen Uppgifter, tryck på > Listor.
 2. Här kan du:
  Visa eller dölja uppgifter eller listor För att visa alla uppgifter, tryck på Alla listor. Tryck på ett visst konto och sedan på den lista som du vill visa. Tryck på Alla listor under varje konto för att visa alla uppgifter under det kontot.
  Byta namn på en lista
  1. Tryck på ett konto och håll sedan ned på den lista som du vill byta namn på.
  2. Tryck på Byt namn och ange sedan ett nytt namn.
  Radera en lista
  1. Tryck på ett konto och håll sedan ned på den lista som du vill radera.
  2. Tryck på Radera.

Säkerhetskopiera eller återställa uppgifter

 1. Gå till listan som innehåller uppgifterna du vill säkerhetskopiera.
 2. Tryck på > Import/export.
 3. Tryck på Exportera till minneskort för att säkerhetskopiera dina uppgifter eller tryck på Importera från minneskort för att återställa uppgifter på din telefon.

Ändra Uppgifterinställningar

 1. I programmet Uppgifter, tryck på > Inställningar.
 2. Ändra inställningarna och tryck på .
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt