APPAR OCH FUNKTIONER
Spela in röstklipp
APPAR OCH FUNKTIONER

Spela in röstklipp

Använd Röstinspelaren för att spela in information under föreläsningar, intervjuer eller skapa din egen ljudlogg.
  1. På startsidan trycker du på > Röstinspelaren.
  2. Håll mikrofonen nära ljudkällan.
  3. Tryck på för att börja spela in ett röstklipp.
    Obs!: Röstinspelaren kan köras i bakgrunden medan du gör andra saker på HTC Desire C, förutom när du öppnar andra program som också använder ljudfunktioner.
  4. Tryck på för att stoppa inspelningen.
  5. Skriv in ett namn på röstklippet och tryck på Spara.
Om du vill spela upp röstklippet trycker du på .
Tips: Om du vill visa alternativ för att radera eller byta namn på röstklippet trycker du på .

Ställa in ett röstklipp som ringsignal

  1. På skärmen Röstinspelaren trycker du på .
  2. Tryck och håll ned röstklippet som du vill ställa in som ringsignal och tryck sedan på Ange som ringsignal.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
449
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire-c
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR