Använda Google+

Använda Google+

Med Google+ kan du se dina vänners uppdateringar, göra egna uppdateringar och chatta med vänner i dina Google+-cirklar.
För att öppna Google+ från startsidan trycker du på > Google+.
Tips: För att ta reda på vad du kan göra och för att få hjälp i Google+, tryck på > Hjälp.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt