Inställningar & tjänster
Hantera dina onlinekonton
Inställningar & tjänster

Hantera dina onlinekonton

Synkronisera alla dina konton automatiskt

 1. Öppna Meddelandepanelen genom att föra fingret över den, och tryck sedan på > Konton och synkronisering.
 2. Tryck på Auto-sync Av/På för att starta eller stänga av automatisk synkronisering.

Synkronisera ett konto manuellt

 1. Öppna Meddelandepanelen genom att föra fingret över den, och tryck sedan på > Konton och synkronisering.
 2. Tryck på kontot du vill synkronisera.
 3. Tryck på .

Ändra synkroniserade data eller inställningar för ett konto

 1. Öppna Meddelandepanelen genom att föra fingret över den, och tryck sedan på > Konton och synkronisering.
 2. Tryck på kontot du vill uppdatera.
 3. Tryck på föremålet du vill synkronisera eller redigera.

Ta bort ett konto

Du kan ta bort ett konto för att radera all information förknippad med det från HTC Desire C. Du tar inte bort information från onlinetjänsten genom att ta bort ett konto.
 1. Öppna Meddelandepanelen genom att föra fingret över den, och tryck sedan på > Konton och synkronisering.
 2. Tryck på kontot du vill ta bort.
 3. Tryck på .
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
449
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire-c
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR