APPAR OCH FUNKTIONER
Redigera dina foton och videor
APPAR OCH FUNKTIONER

Redigera dina foton och videor

Rotera en bild

 1. Galleri-programmets Album-skärm trycker du på ett album.
 2. Tryck och håll ner på ett foto och tryck sedan på Redigera > Rotera vänster eller Rotera höger

Beskära ett foto

 1. Galleri-programmets Album-skärm trycker du på ett album.
 2. Tryck och håll ner på ett foto och tryck sedan på Redigera > Beskär. En beskärningsruta runt bilden visas.
 3. Du kan:
  • Dra beskärningsrutan över den del av bilden som du vill beskära.
  • Tryck och håll på kanten av beskärningsrutan. När beskärningspilarna visas drar du fingret inåt eller utåt för att ändra beskärningsrutans storlek.
 4. Tryck på Spara.
Den beskurna bilden sparas som en kopia. Ursprungsbilden förblir oredigerad.

Lägga till bildeffekter

 1. Galleri-programmets Album-skärm trycker du på ett album.
 2. Tryck och håll ner på ett foto och tryck sedan på Redigera > Effekter.
 3. Tryck på en effekt för att använda den på bilden.
 4. Tryck på Spara.
Den förbättrade bilden sparas som en kopia. Originalbilden förblir oredigerad.

Lägga till anpassade bildeffekter

Är de befintliga bildeffekterna inte riktigt vad du letar efter? Du kan skapa dina egna bildeffekter i Galleri.
 1. På startsidan trycker du på > Galleri.
 2. Leta reda på den bild som du vill lägga till effekter i.
  Obs!: Du kan bara lägga till effekter till bilder som finns lagrade på din telefon.
 3. Tryck på Redigera > Effekter > > .
  Tips: Om du inte ser några knappar på skärmen, tryck på skärmen en gång för att visa knapparna.
 4. Tryck på ett filter.
 5. Dra reglaget tills du får den önskade effekten.
  Tips: Du kan göra följande med filter medan du skapar en anpassad effekt:
  • Lägga till mer än ett filter för att skapa en komplex effekt.
  • Arrangera om filtren för att modifiera effekten. Tryck på och håll in det filter du vill flytta på. Dra det sedan till en ny plats.
  • Ta bort filter. Tryck på och håll in det filter du vill ta bort. Dra det sedan till Ta bort.
 6. Tryck på för att lägga till en ram till bilden.
 7. Tryck på Klart för att tillämpa effekterna på bilden.
  Tips: Spara dina anpassade effekter för framtida bruk genom att trycka på Spara förinställning.
 8. Tryck på Spara för att spara bilden som en ny bild.

Klippa ned en video

Ta bort oönskade delar från en video som du har spelat in på HTC Desire C.
 1. Galleri-programmets Album-skärm trycker du på ett album.
 2. Tryck och håll ned de foton och videor du vill dela och tryck sedan på Klipp ned.
 3. Dra de två klippreglagen till den del där du vill att videon ska börja och sluta.

  Medan du drar i skjutreglaget visas tidsmarkeringar och videobildrutor. Den mittersta är start- eller slutrutan.

 4. Tryck på för att förhandsgranska videon.
 5. Tryck på Klart.
Den nedklippta videon sparas som en ny fil. Originalvideon förblir oredigerad.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
449
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire-c
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR