Ta ett foto

Ta ett foto

  1. Öppna Kamera från låsskärmen eller startsidan.
  2. Rikta bara kameran mot det du vill fotografera.
  3. När du är redo att ta bilden trycker du på .
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt