KOMMA IGÅNG
Personanpassa HTC Desire C med teman
KOMMA IGÅNG

Personanpassa HTC Desire C med teman

HTC Desire C blir flera enheter i en när du använder teman. Teman är personanpassade startsidolayouter som du snabbt kan använda. Genom att växla mellan teman ändrar du omedelbart HTC Desire C till den perfekta veckoslutstelefonen, resetelefonen, arbetstelefonen eller speltelefonen.
Obs!: Varje gång som du lägger till eller ändrar något på startsidan sparar HTC Desire C automatiskt ändringarna till det tema som är valt för tillfället.

Använda ett förinställt tema

HTC Desire C har förinställda teman som vart och ett har olika bakgrund och en samling widgetar som valts för att passa till olika tillfällen i din tillvaro. Du kan välja ett tema som lämpar sig för arbete, spel, resa eller umgänge.
 1. Öppna Meddelandepanelen och tryck sedan på > Anpassa.
 2. På fliken Skärm trycker du på Tema.
 3. För fingret över skärmen från höger till vänster för att välja önskat tema.
 4. Tryck på Använd.

Skapa ett nytt tema

När du skapar ett nytt tema börjar du med en tom startsida.
 1. Öppna Meddelandepanelen och tryck sedan på > Anpassa.
 2. På fliken Skärm trycker du på Tema.
 3. Tryck på > Ny.
 4. Ange det nya temats namn och tryck på Klart.
 5. Anpassa temat genom att lägga till widgetar och program, ändra bakgrund med mera. Alla ändringar du gör sparas automatiskt i det här temat.

Byta namn på ett tema

 1. Öppna Meddelandepanelen och tryck sedan på > Anpassa.
 2. På fliken Skärm trycker du på Tema.
 3. För fingret över skärmen från höger till vänster för att välja temat som du vill byta namn på.
 4. Tryck och håll på en temaminiatyr och tryck sedan på Byt namn.
 5. Ange ett nytt temanamn.
 6. Tryck på Klart.

Radera teman

 1. Öppna Meddelandepanelen och tryck sedan på > Anpassa.
 2. På fliken Skärm trycker du på Tema.
 3. Tryck på > Radera.
 4. För fingret över skärmen från höger till vänster för att bläddra igenom teman och tryck sedan på en eller flera teman som du vill radera.
 5. Tryck på Radera.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
449
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-desire-c
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR