Minneskort

Minneskort

Använd ett minneskort för att lagra dina foton, videor och musik.

Sätta i minneskortet

  1. Ta bort kåpan på baksidan.
  2. Sätt i microSD-kortet i kortplatsen med guldkontakterna vända nedåt och tryck det på plats.

Avmontera minneskortet

Om du vill ta ut minneskortet medan HTC Desire C är på måste du först avmontera minneskortet så att filerna på minneskortet inte skadas eller korrumperas.
  1. Öppna Meddelandepanelen och tryck sedan på .
  2. Tryck på Lagring > Montera bort lagringskortet.

Ta bort minneskortet

  1. Ta bort kåpan på baksidan.
  2. För ut minneskortet från kortplatsen.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt