SIM-kort

SIM-kort

SIM-kortet innehåller uppgifter om ditt telefonnummer, serviceinformation samt minne för lagring av telefonbokskontakter och/eller textmeddelanden.

Sätta i SIM-kortet

  1. Ta bort kåpan på baksidan.
  2. Ta ur batteriet.
  3. Vänd SIM-kortets guldkontakter nedåt och dess avhuggna hörn utåt och för sedan in SIM-kortet hela vägen i SIM-kortplatsen.

Ta ut SIM-kortet

Viktigt: Var noga med att alltid stänga av HTC Desire C innan du tar ut SIM-kortet.
  1. Ta bort kåpan på baksidan.
  2. Ta ur batteriet.
  3. Tryck och håll ned SIM-kortfliken och tryck sedan ut SIM-kortet från motsatt sida.
  4. För ut SIM-kortet från SIM-kortplatsen.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt