Kåpan på baksidan

Kåpan på baksidan

Ta bort kåpan på baksidan

  1. Håll HTC Desire C vänd neråt.
  2. Använd fingret i den lilla öppningen bredvid STRÖM-knappen för att öppna kåpan på baksidan.

Sätta tillbaka locket på baksidan

Viktigt: Telefonens antenner sitter under kåpan på baksidan. För att få bäst signalmottagning för samtal, dataanslutning och GPS-navigering måste kåpan på baksidan sitta ordentligt fast i telefonen.
  1. Sätt i den nedre delen av HTC Desire C i kåpan på baksidan.
  2. Tryck nedåt på sidorna och överdelen på kåpan på baksidan för att låsa kåpan på plats.
    Ett klick hörs när kåpan på baksidan hamnar på plats.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt