Inställningar & tjänster
Starta om HTC ChaCha
Inställningar & tjänster

Starta om HTC ChaCha

Om HTC ChaCha är långsammare än vanligt, ett program inte fungerar korrekt eller HTC ChaCha slutar svara på kommandon kan du pröva att starta om HTC ChaCha och se om det löser problemet.

  1. Om skärmen är avstängd trycker du på STRÖM-knappen för att slå på den igen.
  2. Lås upp skärmen.
  3. Tryck på och håll in STRÖM-knappen och tryck sedan på Starta om.
  4. Tryck på Starta om när du blir uppmanad att bekräfta.
    Obs!: Om dessa steg inte fungerar kan du ta ut batteriet och sätta i ett nytt och sedan slå på HTC ChaCha för att starta om den.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
394
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-chacha
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR