Programuppdateringar

Programuppdateringar

Programvaruuppdateringar finns tillgängliga för din HTC ChaCha med jämna mellanrum. HTC ChaCha kan söka efter uppdateringar och meddela dig när det finns en ny uppdatering. Du kan sedan ladda ner och installera programvaruuppdateringen med hjälp av Wi-Fi eller dataanslutningen. Du kan även manuellt kontrollera om det finns en ny programvaruuppdatering.

Beroende på vilken typ av uppdatering det handlar om kan den radera alla dina personliga uppgifter och anpassade inställningar, och även ta bort alla program du installerat. Se till att du har säkerhetskopierat information och filer du vill behålla.

Obs!: Att söka efter och ladda ner programuppdateringar kan medföra extra dataöverföringsavgifter från din mobiloperatör.

Installera en uppdatering

Försäkra dig om att HTC ChaCha har ett lagringskort isatt. Uppdateringen kommer att laddas ner till lagringskortet.
  1. Gör något av följande när HTC ChaCha tagit emot en programuppdatering:
    • Om skärmen är på och du inte använder något program visas dialogrutan Installera uppdatering av systemprogram på skärmen. Välj Installera nu och tryck på OK.
    • Om du befinner dig i ett samtal visas uppdateringsmeddelandeikonen i statusfältet. Efter samtalet kan du öppna meddelandepanelen och trycka på uppdateringsmeddelandet.
  2. Vänta medan uppdateringen hämtas och installeras på HTC ChaCha. När uppdateringen slutförts startas HTC ChaCha automatiskt om.

Söka efter uppdateringar manuellt

  1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
  2. Tryck på Om telefonen > Uppdateringar av systemprogram > Sök nu.
Närliggande ämnen
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt