Inställningar & tjänster
Optimera batteritiden
Inställningar & tjänster

Optimera batteritiden

Du kan ställa in HTC ChaCha på att automatiskt växla till strömsparläge när batterinivån går under en viss procent.
  1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
  2. Tryck på Ström.
  3. Markera kryssrutan Aktivera strömsparfunktionen.
  4. Tryck på Sätt på strömsparfunktionen och välj sedan när du vill växla till strömsparläge.
  5. Tryck på Strömsparinställningar och ställ sedan in och välj hur HTC ChaCha ska bete sig vid växling till strömsparläge.

Använda din mobiloperatörs GSM-nätverk

Växla till att använda din mobiloperatörs GSM-nätverk om du inte använder en dataanslutning för att ansluta till Internet. Att ansluta till din mobiloperatörs GSM-nätverk drar mindre batterikraft.
  1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
  2. Tryck på Trådlöst och nätverk > Mobila Nätverk > Nätverksläge.
  3. Tryck på endast GSM.

Kontrollera olika programs strömförbrukning

  1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar.
  2. Tryck på Om telefonen > Batteri > Batterianvändning.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
394
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-chacha
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR