Inställningar & tjänster
Koppla bort eller ta bort parkoppling från en Bluetooth-enhet
Inställningar & tjänster

Koppla bort eller ta bort parkoppling från en Bluetooth-enhet

Koppla från en Bluetooth-enhet

  1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar > Trådlöst och nätverk.
  2. Tryck på Bluetooth-inställningar.
  3. I avsnittet Bluetooth-enheter trycker du och håller in enheten för att koppla från.
  4. Tryck på Koppla ifrån.

Ta bort parkoppling från en Bluetooth-enhet

Du kan få HTC ChaCha att glömma att det finns en parkoppling mellan den och en annan Bluetooth-enhet. För att göra det kan det krävas att du anger eller bekräftar ett lösenord igen om du vill ansluta till den andra enheten igen.
  1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar > Trådlöst och nätverk.
  2. Tryck på Bluetooth-inställningar.
  3. I avsnittet Bluetooth-enheter trycker du och håller ned enheten för att ta bort parkopplingen.
  4. Tryck på Koppla ifrån och ta bort parkoppling eller tryck på Ta bort parkoppling om Bluetooth-enheten inte är ansluten till HTC ChaCha.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
394
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-chacha
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR