Ansluta HTC ChaCha till Internet via en dator (Internetpassage)

Ansluta HTC ChaCha till Internet via en dator (Internetpassage)

Om du inte har en dataanslutning för HTC ChaCha eller inte har tillgång till ett trådlöst nätverk kan du fortfarande gå online med HTC ChaCha genom att använda din dators Internetanslutning.

Viktigt: Innan du kan använda datorn som modem måste du installera HTC Sync i datorn.
  1. Kontrollera att datorn är ansluten till Internet.
    Obs!: Två saker att kontrollera angående datorns Internetanslutning. För det första kan du behöva stänga av brandväggen i det lokala nätverket. För det andra, om din dator ansluter till Internet via PPP (t.ex. uppringd anslutning, xDSL, eller VPN), stöder Internetpassage enbart TCP-protokollet.
  2. Anslut HTC ChaCha till datorn med den medföljande USB-kabeln.
  3. På skärmen Välj en anslutningstyp trycker du på Internetpassage och trycker sedan på Klar.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt