Inställningar & tjänster
Ansluta till ett virtuellt privat nätverk (VPN)
Inställningar & tjänster

Ansluta till ett virtuellt privat nätverk (VPN)

Lägg till, konfigurera och hantera virtuella privata nätverk (VPN) så att du kan ansluta och komma åt resurser inuti ett skyddat lokalt nätverk, som t.ex. ditt företagsnätverk.

Beroende på vilken sorts VPN du använder på jobbet kanske det krävs att du anger dina inloggningsuppgifter och installerar säkerhetscertifikat för att det ska gå att ansluta till företagets lokala nätverk. Den här informationen kan du få tag i från din nätverksadministratör.

Dessutom måste HTC ChaCha först upprätta en dataanslutning över Wi-Fi eller dataanslutning innan du kan starta en VPN-anslutning.

Konfigurera skyddad lagring av identitetsuppgifter

Om nätverksadministratören instruerar dig att hämta och installera säkerhetscertifikat måste du först upprätta skyddad lagring av identitetsuppgifter i HTC ChaCha.

 1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar > Säkerhet.
 2. Tryck på Ange lösenord.
 3. Ange ett nytt lösenord för lagringen av identitetsuppgifter.
 4. Rulla nedåt och bekräfta lösenordet, tryck sedan på OK.
 5. Markera kryssrutan Använda säkra uppgifter.
Du kan sedan hämta och installera de certifikat som behövs för att komma åt det lokala nätverket. Nätverksadministratören kan förklara hur det går till.

Lägga till en VPN-anslutning

 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar > Trådlöst och nätverk.
 2. Tryck på VPN-inställningar > Lägg till VPN och tryck sedan pĺ den typ av VPN du vill lägga till.
 3. Tryck på VPN-inställningarna och konfigurera dem enligt den säkerhetsinformation som nätverksadministratören gav dig.
 4. Tryck på och sedan på Spara.
VPN läggs då till i delen VPN-nätverk av skärmen VPN-inställningar.

Ansluta till ett VPN

 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar > Trådlöst och nätverk.
 2. Tryck på VPN-inställningar.
 3. Under avsnittet VPN-nätverk trycker du på det VPN som du vill ansluta till.
 4. Ange vid uppmaning inloggningsuppgifterna och tryck sedan på Anslut. När du är ansluten visas VPN-anslutningsikonen i meddelandefältet på namnlisten.
Sedan kan du öppna webbläsaren för att komma åt resurser som t.ex. företagsnätverkets intranät.

Koppla från en VPN-anslutning

 1. Tryck på och håll ned namnlisten och för sedan fingret nedåt för att öppna Meddelandepanelen.
 2. Tryck på VPN-anslutningen för att återgå till skärmen VPN-inställningar och tryck sedan på VPN-anslutningen för att koppla från den.
När HTC ChaCha är bortkopplad från VPN visas ikonen för VPN frånkopplat i meddelandeområdet i namnlisten.
Närliggande ämnen
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
394
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-chacha
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR