Inställningar & tjänster
Wi-Fi
Inställningar & tjänster

Wi-Fi

Om du vill använda Wi-Fi måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller surfzon. Tillgängligheten och signalstyrkan för Wi-Fi varierar beroende på objekt som byggnader och väggar mellan rum som den trådlösa signalen måste passera igenom.

Slå på Wi-Fi och ansluta till ett trådlöst nätverk

 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar > Trådlöst och nätverk.
 2. Markera kryssrutan Wi-Fi för att slå på Wi-Fi. HTC ChaCha börjar söka efter tillgängliga trådlösa nätverk.
 3. Tryck på Wi-Fi-inställningar. Namnen på och säkerhetsinställningarna för de trådlösa nätverk som upptäcks visas i avsnittet Wi-Fi-nätverk.
 4. Om det trådlösa nätverket som du vill ansluta till inte finns i listan över upptäckta nätverk rullar du nedför skärmen och trycker på Lägg till Wi-Fi-nätverk. Ange inställningarna för det trådlösa nätverket och tryck på Spara.
 5. Tryck på Wi-Fi-nätverket som du vill ansluta till. Om du väljer ett öppet nätverk blir du automatiskt ansluten till nätverket.
 6. Om du väljer ett nätverk som är skyddat med WEP anger du krypteringsnyckeln och trycker på Anslut.

När HTC ChaCha är ansluten till ett trådlöst nätverk visas Wi-Fi-ikonen i statusfältet för att upplysa om ungefärlig signalstyrka (antal staplar som är tända).

När HTC ChaCha ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk som den har anslutit till tidigare blir du inte ombedd att ange nyckeln eller annan säkerhetsinformation igen förutsatt att du inte har återställt HTC ChaCha till fabriksinställningarna.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med EAP-TLS-säkerhet

Du måste installera nätverkscertifikatet (*.p12) på HTC ChaCha innan du kan ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med EAP-TLS autentiseringsprotokoll.
 1. Spara certifikatfilen i rotmappen på minneskortet.
 2. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar > Säkerhet.
 3. Tryck på Installera från SD-kort.
 4. Välj det nätverkscertifikat som behövs för att ansluta till EAP-TLS-nätverket.
 5. Slå på Wi-Fi och ansluta till ett trådlöst nätverk

Kontrollera status för trådlösa nätverk

 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar > Trådlöst och nätverk.
 2. På skärmen Trådlöst nätverk och nätverk trycker du på Wi-Fi-inställningar och trycker sedan på det trådlösa nätverket som HTC ChaCha för tillfället är ansluten till.
En meddelanderuta öppnas och visar Wi-Fi-nätverkets namn, status, hastighet, signalstyrka med mera.
Obs!: Om du vill ta bort inställningarna för det här nätverket trycker du på Glöm. Om du vill ansluta till ett trådlöst nätverk igen som du har tagit bort måste du välja det trådlösa nätverket i listan över tillgängliga Wi-Fi-nätverk igen. Om det är ett skyddat trådlöst nätverk måste du ange inloggningsuppgifter för det trådlösa nätverket igen.

Ansluta till ett annat Wi-Fi-nätverk

 1. På startsidan trycker du på och sedan på Inställningar > Trådlöst och nätverk.
 2. Tryck på Wi-Fi-inställningar. De Wi-Fi-nätverk som upptäcks visas i avsnittet Wi-Fi-nätverk.
 3. Du kan söka manuellt efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk genom att gå till Wi-Fi-skärmen, trycka på och sedan trycka på Sök.
 4. Tryck på ett annat Wi-Fi-nätverk för att ansluta till det.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
394
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-chacha
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR
topic_tag-connections_internet-wifi