Inställningar & tjänster
Justera inställningar för inmatning
Inställningar & tjänster

Justera inställningar för inmatning

Om du vill öppna inställningarna för inmatning på pekskärm trycker du på och sedan på Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm.
Inställningar för maskinvarutangentbord Slå på eller av prediktiv text.
Tvåspråkig texttolkning Välj ett andra tangentbordsspråk att använda.
Textinmatning
  • Slå på eller av prediktiv text, rättstavning och ordförslag.
  • Aktivera knappljud eller vibration då du skriver.
  • Kalibrera tangentbordets fingertryckningsprecision.
Egen ordlista Lägg till, redigera eller ta bort ord i ordlistan med prediktiv text.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
394
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-chacha
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR