Justera inställningar för inmatning

Justera inställningar för inmatning

Om du vill öppna inställningarna för inmatning på pekskärm trycker du på och sedan på Inställningar > Språk och tangentbord > Inmatning på pekskärm.
Inställningar för maskinvarutangentbord Slå på eller av prediktiv text.
Tvåspråkig texttolkning Välj ett andra tangentbordsspråk att använda.
Textinmatning
  • Slå på eller av prediktiv text, rättstavning och ordförslag.
  • Aktivera knappljud eller vibration då du skriver.
  • Kalibrera tangentbordets fingertryckningsprecision.
Egen ordlista Lägg till, redigera eller ta bort ord i ordlistan med prediktiv text.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt