Inställningar & tjänster
Tala in textinmatning
Inställningar & tjänster

Tala in textinmatning

Har du inte tid att skriva? Försök med att tala in orden du vill mata in i de flesta textfält där tangentbordet kan användas.
Viktigt:
  • Du måste välja det språk du vill använda under Röstindata och -utdata.
  • Eftersom HTC ChaCha använder Googles tjänst för taligenkänning måste du vara ansluten till Internet för att kunna mata in text talvägen.
  1. Tryck och håll ned . HTC ChaCha uppmanar dig att tala.
  2. Tala om för HTC ChaCha vad du vill ska skrivas in.

Ställa in språk för röstinmatning

  1. På startsidan trycker du på och trycker på Inställningar > Röstindata och -utdata > Röstidentifieringsinställningar.
  2. Tryck på Språk, och välj sedan önskat språk.
    Obs!: De språk som är tillgängliga är de samma som stöds av Google.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
394
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-chacha
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR