Inställningar & tjänster
Om tangentbordet
Inställningar & tjänster

Om tangentbordet

Förutom att du kan ringa telefonsamtal med knappsatsen kan du även mata in text, siffror och symboler med maskinvarutangentbordet. Inmatningsläget som du använder för närvarande visas i statusfältet.

Använda knapparna på tangentbordet

Tryck på de här knapparna för att mata in stora bokstäver, siffror, specialtecken och symboler samt öppna programmet Kamera eller skicka meddelanden:

Shift-knapp

 • Tryck en gång och tryck sedan på en bokstavsknapp för att få stor bokstav.
 • Tryck två gånger för att låsa knappen och mata in en serie stora bokstäver. Markören ändras när du låser Shift-knappen: .

  Tryck på igen för att låsa upp knappen.

Funktion-knapp

 • Tryck en gång för att skriva in tecknet som visas bredvid bokstaven eller skiljeteckenknapparna. Du kan till exempel skriva in dollartecknet ($) genom att trycka på och sedan på U-knappen.
 • Tryck två gånger för att låsa knappen och mata in en serie siffror och tecken. Markören ändras när du låser Funktion-knappen: .

  Lås upp Funktion-knappen genom att trycka på igen.

 • Om du vill byta tangentbordsspråk och komma åt inställningar för maskinvarutangentbordet trycker du på och sedan på .
 • Öppna programmet Kamera genom att trycka på och sedan på .
 • Om du vill skicka e-post, sms eller ett meddelande i Friend Stream eller Facebook chatt trycker du på och sedan på .

Symbol-knapp

Tryck för att öppna symbolpanelen och infoga en symbol eller ett annat specialtecken i texten.

Pil-knappar

Tryck på Pil-knapparna för att flytta markören i pilarnas riktning.

Närliggande ämnen
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
394
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-chacha
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR