Inställningar & tjänster
Synkronisera en annan enhet med datorn
Inställningar & tjänster

Synkronisera en annan enhet med datorn

Du kan växla från en enhet till en annan om du har fler än en enhet att synkronisera.
  1. Anslut en annan enhet till din dator och ställ sedan in HTC Sync på att identifiera den.
  2. Klicka på enheten du vill ställa in eller börja synkronisering. Enhetspanelen öppnas och du kan separat anpassa dina synkroniseringsinställningar för den här enheten.
För att växla till en annan enhet att synkronisera, klicka på Enheter och sedan på enhetens namn eller bild.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
394
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-chacha
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR