Inställningar & tjänster
Konfigurera synkronisering
Inställningar & tjänster

Konfigurera synkronisering

Du kan välja vilka filtyper och vilken information som ska synkas mellan HTC ChaCha och datorn.

Alternativ för synkronisering av Musik

Överför musikspåren och låtarna du spelar i datorn till HTC ChaCha. Om du har spellistor skapade i iTunes eller Windows Media Player kan du synkronisera dessa också och ha dem med på resande fot.
Obs!: Du kan synkronisera ljudfiler i dessa format: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma
 1. På Enhetspanelen klickar du på Musik och klickar sedan på knappen . När du aktiverar synkronisering av Musik innebär det att du vill ta med den här kategorin varje gång du synkroniserar datorn och HTC ChaCha.
 2. Välj Synkronisera musikfiler från och klicka sedan på Lägg till.
 3. Välj den mapp som innehåller dina ljudfiler och klicka sedan på OK.
 4. Välj Synkronisera musikfiler från iTunes och Windows Media Player om du använder iTunes eller Windows Media Player på din dator, välj sedan de spellistor du vill synkronisera i HTC ChaCha.

Alternativ för synkronisering av Galleri

Du kan automatiskt synkronisera foton och videor mellan HTC ChaCha och en dator.
Obs!: Du kan synkronisera bilder och videofiler i dessa format:
 • Foton: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
 • Videor: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv
 1. På Enhetspanelen klickar du på Galleri och klickar sedan på knappen . När du aktiverar synkronisering av Galleri innebär det att du vill ta med den här kategorin varje gång du synkar datorn och HTC ChaCha.
 2. Om du vill importera kamerabilder automatiskt till datorn vid synkronisering väljer du Kopiera kamerabilder från enheten till datorn. Foton och videor från ditt minneskort kommer att sparas i mappen \My Photos\Device Camera Shots på din dator.
 3. Välj Synka datorfoton och -video från och klicka sedan på Lägg till.
 4. Välj den mapp som innehåller dina multimediafiler och klicka sedan på OK. Alla bild- och videofiler som stöds och har lagts till i mappen kopieras också till lagringskortet vid synkronisering.

Alternativ för synkronisering av Kalender

HTC ChaCha kan synkronisera avtalade tider och händelser med din kalender i Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 eller Outlook 2007) eller Fönster Kalender.
 1. På Enhetspanelen klickar du på Kalender och klickar sedan på knappen . När du aktiverar synkronisering av Kalender innebär det att du vill ta med den här kategorin varje gång du synkar datorn och HTC ChaCha.
 2. Välj det program du vill synka kalenderhändelser med.
 3. Välj från vilket ställe du vill starta synkroniseringen av dina kalenderhändelser.
 4. Om motstridande information finns i HTC ChaCha och datorn väljer du vilken information du vill behålla.
Obs!: Enbart de kalenderfält som stöds av HTC ChaCha synkroniseras.

Alternativ för synkronisering av Kontakter

Synkronisera kontakter från HTC ChaCha med ditt Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 eller Outlook 2007), Outlook Express eller Fönster Kontakter.

Om du har har kontakter på SIM-kortet som ska synkas måste du först importera dem till lagringskortet i HTC ChaCha.

 1. På Enhetspanelen klickar du på Kontakter och klickar sedan på knappen . När du aktiverar synkronisering av Kontakter innebär det att du vill ta med den här kategorin varje gång du synkroniserar datorn och HTC ChaCha.
 2. Välj det program du vill synka kontakterna med.
 3. Om motstridande information finns i HTC ChaCha och datorn väljer du vilken information du vill behålla.
Obs!: Enbart de kontaktfält som stöds av HTC ChaCha synkroniseras.

Alternativ för synkronisering av Bokmärken

Synkronisera bokmärken för webbläsare mellan HTC ChaCha och en dator.
Viktigt: Om du använder Google Chrome eller Firefox och har valt att synkronisera den med HTC ChaCha måste du stänga alla webbläsarfönster innan synkroniseringen startas.
 1. Via din favoritwebbläsare på din dator, skapar du en favoritmapp kallad HTC-bokmärken. Se till att spara dina favoritbokmärken i den här mappen för att kunna synkronisera dem med HTC ChaCha.
 2. På HTC Syncs enhetspanel klickar du på Bokmärken och klickar sedan på knappen . När du aktiverar synkronisering av Bokmärken innebär det att du vill ta med den här kategorin varje gång du synkar datorn och HTC ChaCha.
 3. Välj den webbläsare som innehåller de bokmärken du vill synka med HTC ChaCha.
Obs!: Om motstridande information finns i HTC ChaCha och datorn behåller HTC Sync informationen från datorn.

Alternativ för synkronisering av Dokument

Du kan synkronisera filer och dokument från datorn till HTC ChaCha. Du kan också synkronisera e-postbilagor lagrade på lagringskortet i HTC ChaCha till din dator.
Obs!:
 • För att öppna ett dokument i HTC ChaCha behöver du ett kompatibelt program.
 • Om du vill synkronisera bilagor som är lagrade på tabletens lagringskort i datorn måste du konfigurera ett Exchange ActiveSync eller POP3/IMAP-e-postkonto med programmet E-post i HTC ChaCha.
 1. På Enhetspanelen klickar du på Dokument och klickar sedan på knappen . När du aktiverar synkronisering av Dokument innebär det att du vill ta med den här kategorin varje gång du synkroniserar datorn ochHTC ChaCha.
 2. Om du vill synkronisera e-postbilagor som du lagrat på lagringskortet väljer du Kopiera alla hämtade postdokument till datorn.
 3. Välj Synkronisera datordokument från och klicka sedan på Lägg till.
 4. Välj en mapp som innehåller de dokument du vill synkronisera med HTC ChaCha och klicka sedan på OK.
Bilagor i e-post från lagringskortet kommer att sparas i mappen \My Documents\ i datorn. Dokument från din dator kommer att sparas i mappen \My Documents\ på lagringskortet.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
394
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-chacha
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR