APPAR OCH FUNKTIONER
Ändra Kalendervyer
APPAR OCH FUNKTIONER

Ändra Kalendervyer

När du öppnar Kalender visas månadsvyn som standard. Du kan även använda agenda-, dag-, eller veckovy.

Tryck på för att växla mellan vyerna och välj sedan önskad vy.

Använda månadsvyn

I månadsvyn ser du markörer på dagar som har händelser.
Gör något av följande i månadsvy:
  • Tryck på en dag för att visa händelserna för den dagen.
  • Tryck och håll ned en dag för att öppna en alternativmeny där du även kan välja att skapa en händelse eller växla till antingen dag- eller agendavy.
  • För fingret uppåt eller nedåt på skärmen för att visa tidigare eller senare månader.

Använda dag- och agendavyerna

Dagvyn visar en tabell över en dags händelser. Agendavy visar en lista över alla dina händelser i kronologisk ordning.
  • De färgade fälten på vänster sida om händelserna anger vilken typ av kalender som händelsen utgör en del av. För att lära dig vad varje färg står för trycker du på och sedan på Mer > Kalendrar.
  • Från dagsvy för du fingret åt vänster eller höger över skärmen för att visa föregående eller kommande dagar.

Använda veckovyn

Veckovyn visar en tabell över en veckas händelser.
Från veckovy kan du:
  • Trycka och hålla ned en tidslucka för att skapa en ny händelse vid den tiden.
  • Trycka på en händelse (visas som färgade block) för att visa detaljer om den.
  • Föra fingret åt vänster eller höger över skärmen för att visa tidigare eller senare veckor.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
394
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-chacha
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR