Skapa en händelse

Skapa en händelse

Du kan skapa händelser för att synkronisera med din Google Kalender, datorns Outlook-kalender eller Exchange ActiveSync-kalender, samt händelser som bara visas på HTC ChaCha.
 1. På startsidan trycker du på > Kalender.
 2. I valfri Kalender-vy trycker du på Ny händelse.
 3. Om du har fler än en kalender väljer du en kalender där du vill lägga till händelsen:
  • Markera ditt Google-konto för att skapa en Google-kalenderhändelse. Om du har flera Google-kalendrar på nätet väljer du den där du vill lägga till händelsen.
  • Välj PC Synkronisering för att skapa kalenderhändelser i HTC ChaCha. Du kan synkronisera dem med datorns Outlook-kalender med hjälp av HTC Sync.
  • Välj ditt Exchange ActiveSync-konto för att skapa en kalenderhändelse i Exchange ActiveSync.
 4. Ange ett namn på händelsen.
 5. Om du vill ange datum och tid för händelsen gör du på något av följande sätt:
  • Om det finns en tidsram för händelsen trycker du på Från och Till vid datum och tid för att ställa in dem.
  • Om det rör sig om en heldagshändelse ställer du in Från och Till för datum och markerar kryssrutan Hela dagen.
 6. Ange en plats och beskrivning för händelsen.
 7. Ställ in påminnelsetiden.
  Tips: Du kan lägga till ytterligare en påminnelsetid i en Google-kalenderhändelse. Tryck på och tryck sedan på Lägg till påminnelse.
 8. Om händelsen är regelbundet återkommande trycker du i kryssrutan Upprepning och väljer hur ofta händelsen inträffar.
 9. Tryck på Spara.

Bjuda in gäster till en händelse (endast Google Kalender)

När du bjuder in gäster till en händelse skickas en inbjudan med e-post från ditt Google-konto.
Om du vill bjuda in gäster till händelsen måste du skapa och lägga till händelsen i din Google-kalender.
 1. Öppna Kalender och skapa en ny händelse. Tryck på fältet Kalender och välj sedan ditt Google-konto (eller någon av dina andra Google-kalendrar).
 2. Lägg till information om händelsen, som datum och tid, plats, med mera.
 3. I fältet Gäster anger du e-postadresserna till alla du vill bjuda in till händelsen. Separera flera adresser med kommatecken (,). Om de du skickar inbjudningarna till använder Google Kalender får de en inbjudan i Kalender och via e-post.
 4. Tryck på Spara för att lägga till händelsen i Google Kalender.

Skicka en mötesförfrågan med Kalender (endast Exchange ActiveSync)

Om du har ett Exchange ActiveSync-konto konfigurerat i HTC ChaCha kan du använda Kalender för att skapa en avtalad tid för ett möte och skicka e-post med en mötesförfrågan till dem du vill bjuda in till mötet.
 1. Öppna Kalender och skapa en ny händelse. Tryck på fältet Kalender och markera sedan ditt Exchange ActiveSync-konto.
 2. Lägg till information om mötet som datum och tid, plats, med mera.
 3. Tryck på och sedan på Inbjudan till möte.
 4. Tryck på och välj medlemmar från dina kontakter eller företagskatalogen.
 5. Skriv meddelandet och tryck sedan på Skicka.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt