KOMMUNIKATION
Ställa in meddelandealternativ
KOMMUNIKATION

Ställa in meddelandealternativ

På skärmen Alla meddelanden trycker du på och sedan på Inställningar.
Aviseringar
 • Få ett meddelande i statusraden och ställ in att din HTC ChaCha ska vibrera eller spela upp ett ljud när du får ett meddelande eller ett meddelande inte kan skickas, och välj meddelandeljud.
 • Tillåt att din HTC ChaCha visar popup-meddelanden på skärmen när meddelanden skickats eller inte, eller inaktivera detta alternativ.
SMS (textmeddelanden)
 • Få en rapport om meddelandets leveransstatus.
 • Se eller ändra meddelandets servicenummer som används. (Vi rekommenderar att du inte ändrar numret här eftersom det kan leda till problem att ta emot och skicka meddelanden.)
 • Se eller radera textmeddelanden lagrade på ditt SIM-kort eller kopiera SIM-kortets meddelanden till enhetens minne.
MMS (multimediameddelanden)
 • Få en rapport om meddelandets leveransstatus.
 • Få en rapport om varje mottagare har läst meddelandet eller tagit bort det utan att läsa det.
 • Automatiskt ladda ner kompletta MMS-meddelanden inklusive meddelandetexten och bilagor i ditt område och vid roaming då du är utomlands.
 • Ställa in meddelandeprioritet och största filstorlek på MMS-meddelanden. Om MMS-meddelandefilens storlek överstigs, kommer inte meddelandet att skickas.
Allmänt
 • Sök efter och visa historik över skickade meddelanden, samtalshistorik och e-postadresser till lagrade kontakter när du lägger till mottagare för meddelandet.
 • Välj högsta antalet SMS- eller MMS-meddelanden som ska lagras i varje konversationstråd (exklusive låsta meddelanden) och aktivera automatisk radering av olåsta äldre meddelanden när inställda gränser har uppnåtts.
 • Vidarebefordra mottagna SMS- och MMS-meddelanden till ett annat telefonnummer eller e-postadress. (Detta kan medföra extra avgifter.)
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
394
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-chacha
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR