APPAR OCH FUNKTIONER
Hålla reda på dina aktier
APPAR OCH FUNKTIONER

Hålla reda på dina aktier

Använd programmet Aktier för att få de senaste aktieuppdateringarna för aktiekurser och marknadsindex som du följer.
 1. På startsidan trycker du på > Aktier.
 2. När skärmen Aktier visas kan du göra följande:
  • Tryck på ett objekt du vill visa från listan över aktiekurser och marknadsindex.
  • Tryck på för att uppdatera aktieinformationen.
  • Tryck på för att lägga till en aktiekurs eller ett börsindex.
  • Om du vill byta sorteringsordning i aktielistan trycker du på och trycker sedan på Ordna. Tryck och håll ned vid slutet av det objekt du vill flytta och dra det sedan till det nya läget.
 3. När du har valt en viss aktiekurs eller börsindex kan du:
  • Visa ett objekts transaktionsinformation och dess prislista för en viss period.
  • Tryck på en annan datumperiod för att visa tidigare transaktionsinformation för ett objekt.

Lägga till en aktiekurs eller ett börsindex

 1. På huvudskärmen för Aktier trycker du på .
 2. Ange aktiekursen eller börsindexet i textfältet och tryck sedan på .
 3. Tryck på aktiekursen eller det börsindex som du vill lägga till.
Tips: Ta bort ett objekt genom att trycka på från huvudskärmen i Aktier och trycka på Ta bort. Välj de objekt som du vill ta bort och tryck på Radera.

Ändra uppdateringsschema och färginställningar

Viktigt: Nedladdning av aktieinformation automatiskt kan medföra extra avgifter från din mobiloperatör.
På huvudskärmen för Aktier trycker du på och trycker sedan på Inställningar. Gör något av följande:
Tryck Till
Uppdatera när den är öppen Uppdatera aktieinformationen varje gång som du öppnar programmet Aktier.
Schemalagd synkronisering Ställa in automatiska hämtningar av aktieinformation.
Uppdatera schema Välj ett tidsintervall för att kolla uppdateringar.
Ange en färg för kurshöjningar Ändra färgen som används för att visa höjd kurs för en aktie till antingen röd eller grön beroende på vad som används i ditt land.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
394
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-chacha
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR