APPAR OCH FUNKTIONER
Använda Klockan
APPAR OCH FUNKTIONER

Använda Klockan

Om widgeten HTC Klockan

Använd widgeten HTC Klockan för att visa aktuell tid och dina sociala nätverksuppdateringar.

Använda programmet Klockan

Få ut mer av programmet Klockan än bara datum och tid. Använd HTC ChaCha som en skrivbordsklocka med väderinformation eller som en världsklocka för att se vad klockan är i olika städer över hela världen. Du kan också använda den som larmklocka, stoppur och nedräkningstimer.
Öppna programmet Klockan på något av följande sätt:
 • Tryck på widgeten Klockan på startsidan.
 • Från startsidan trycker du på och trycker på Klockan.
Tryck på eller för fingret över flikarna för att växla mellan de olika funktionerna i programmet Klockan.

Använda Skrivbordsklocka

Skrivbordsklockan visar dagens datum, klockslag och väder. Den visar även en klockindikator och batterinivån.

 • Tryck på väderbilden eller väderinformationen för att öppna programmet Väder där du kan se väderprognoser för de kommande dagarna.
 • Tryck på för att dämpa skärmen en aning på Skrivbordsklocka.

  Om du vill lysa upp skärmen igen trycker du var som helst på skärmen.

 • Tryck på för att dämpa skärmbelysningen helt och gå in i skärmsläckarläget.

  När skärmsläckarläget är aktiverat visar Skrivbordsklocka bara tid och datum och deras läge ändras på skärmen var femte minut. Om du vill lysa upp skärmen igen trycker du var som helst på skärmen.

Använda Världsklockan

Använd skärmen Världsklocka i programmet Klockan för att kolla vad klockan är på flera platser i världen samtidigt. Du kan även ställa in din hemort, lägga till fler orter i världsklockslistan och manuellt ställa in din tidszon, datum och tid.

Ställa in en hemort

 1. På fliken Världsklocka trycker du på och sedan på Inställningar för startsida.
 2. Ange namnet på din hemort. I takt med att du anger bokstäver filtreras listan för att visa städer och länder som matchar.
 3. Rulla genom listan och tryck på din hemort.

Ställa in tidszon, datum och tid

Om du vill ställa in tidszon, datum och tid manuellt på HTC ChaCha måste du stänga av automatisk tidssynkronisering först.
 1. På fliken Världsklocka trycker du på och sedan på Lokala tidsinställningar.
 2. Avmarkera kryssrutan Automatiskt och ställ sedan in tidszon, datum och tid.
Tips: Från startsidan kan du även trycka på och sedan på Inställningar > Datum och tid för att öppna skärmen Inställningar för datum och tid.

Lägga till en stad på skärmen Världsklocka

Lägg till fler städer på skärmen Världsklocka så kan du direkt kontrollera datum och tid i dessa städer.
 1. På fliken Världsklocka trycker du på Lägg till.
 2. Ange namnet på den ort du vill lägga till. I takt med att du anger bokstäver filtreras listan för att visa städer och länder som matchar.
 3. Rulla genom matchningslistan och tryck på den ort du vill lägga till.

Ställa in ett alarm

Du kan använda skärmen Alarm i programmet Klockan för att ställa ett eller flera väckningslarm.
 1. På fliken Alarm väljer du kryssrutan för ett alarm och trycker sedan på det alarmet.
 2. På skärmen Alarminställning för du fingret uppåt eller nedåt för att rulla hjulen och ställa alarmtiden.
 3. Rulla genom skärmen Alarminställning för att visa alla alternativ för Alarm. Du kan:
  • Mata in alarmets Beskrivning och välj ett Alarmljud.
  • Tryck på Repetera. Välj vilka dagar i veckan alarmet ska gå och tryck sedan på OK.
  • Markera kryssrutan Vibrera om du vill att HTC ChaCha även ska vibrera när alarmet går.
 4. När du har ställt alarmet trycker du på Färdig.
Tips:
 • Stäng av ett alarm genom att klicka (rensa) i kryssrutan för det alarmet.
 • Om du behöver ställa in fler än tre alarm trycker du på medan Alarmskärmen är öppen och trycker på Lägg till alarm.

Ta bort ett alarm

 1. På fliken Alarm trycker du på och trycker sedan på Radera.
 2. Markera de alarm du vill ta bort och tryck sedan på Radera.

Ändra inställningar för alarmljud

På fliken Alarms trycker du på och sedan på Inställningar. Du kan ändra följande inställningar:
Larm i tyst läge Det här alternativet är markerat som standard och gör att alarmet låter även när volymen är inställd på tyst. Avmarkera den här kryssrutan om du vill tysta alarmet när HTC ChaCha är i tyst läge.
Larmvolym Ställ in volymnivån enligt önskemål för alarmet.
Pauslängd Ställ in hur lång pausen ska vara mellan alarmen.
Sidoknappsbeteende Välj vad som ska hända med alarmet när du trycker på sidoknappen (VOLYM UPP/VOLYM NER). Du kan ställa in knappen på paus, ta bort alarmet eller avaktivera knappen. Sidoknappen fungerar bara när skärmen inte är låst.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
394
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-chacha
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR