KOMMUNIKATION
Kontaktgrupper
KOMMUNIKATION

Kontaktgrupper

Associera kontakter med grupper för att enkelt kunna skicka ett meddelande eller e-post till en hel grupp samtidigt. Du kan även synkronisera grupper i HTC ChaCha med grupperna i ditt Google -konto, tillgängligt via din dators webbläsare. Vi har lagt till gruppen Ofta som en specialgrupp där de kontakter du ofta ringer eller eller får samtal från lagras automatiskt.

Skapa en grupp

 1. Från startsidan trycker du på > Kontakter.
 2. På fliken Grupper trycker du på Lägg till.
 3. Ange ett namn på gruppen och tryck sedan på Lägg till kontakt i grupp.
 4. Välj de kontakter som du vill lägga till i gruppen och tryck sedan på Spara.
  Tips: Om listan över kontakter är lång kan du använda sökfältet för att snabbt söka efter kontakter.
 5. Tryck på för att välja ett foto till gruppen.
 6. Tryck på Spara.

Redigera en kontaktgrupp

 1. Från startsidan trycker du på > Kontakter.
 2. På fliken Grupp trycker du på och håller in gruppen och trycker sedan på Redigera grupp.
 3. Du kan:
  • Tryck på gruppens namn för att byta namn. Du kan bara byta namn på grupper som du skapat.
  • Tryck på ikonen till vänster om gruppnamnet för att byta eller ta bort gruppfotot.
  • Du lägger till kontakter i gruppen genom att trycka på Lägg till kontakt i grupp, markera de kontakter du vill lägga till och tryck sedan på Spara.
  • Du tar bort en kontakt från gruppen genom att trycka på på höger sida om kontaktnamnet.
 4. Tryck på Spara.

Skicka ett meddelande eller e-postmeddelande till en grupp

Obs!: För varje meddelande som skickas tar din mobiltelefonleverantör ut en avgift. Om du till exempel skickar ett meddelande till en grupp med fem deltagare så får du betala för fem meddelanden.
 1. Från startsidan trycker du på > Kontakter.
 2. På fliken Grupp trycker du på gruppen du vill skicka ett meddelande eller e-postmeddelande till.
 3. Gå till fliken Gruppåtgärd och gör något av följande:
  • Tryck på Skicka gruppmeddelande om du vill skicka ett meddelande till gruppen.
  • Tryck på Sänd gruppost för att skicka e-post till gruppen.

Ordna om dina kontaktgrupper

 1. Från startsidan trycker du på > Kontakter.
 2. På fliken Grupper trycker du på och trycker sedan på Ordna.
 3. Tryck på och håll ned i slutet av den grupp du vill flytta. När raden är markerad drar du den till dess nya position.
 4. Tryck på Spara.

Ordna om medlemmarna i en kontaktgrupp

 1. Från startsidan trycker du på > Kontakter.
 2. På fliken Grupper trycker du på gruppen för att se dess medlemmar.
 3. Tryck på och tryck sedan på Ordna.
 4. Tryck på och håll ned i slutet av namnet på kontakten som du vill flytta. När raden är markerad drar du den till dess nya position.
 5. Tryck på Spara.

Ta bort grupper

Obs!: Du kan bara ta bort grupper som du har skapat.
 1. Från startsidan trycker du på > Kontakter.
 2. Från fliken Grupper kan du:
  • Trycka och hålla ned en grupp du vill ta bort och sedan trycka på Radera grupp.
  • Tryck på och sedan på Radera grupper för att välja flera kontaktgrupper att ta bort.
Närliggande ämnen
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
394
se
48
*Skriv in din kommentar här …
htc-chacha
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR